Lekcja 1 – Co to jest automatyzacja testów?

automatyzacja testów - co to jest Spis treści

Automatyzacja testów to nic innego niż wykorzystanie komputera do wykonania testów zamiast przeprowadzenia ich ręcznie. Tworzenie testów automatycznych polega na napisaniu kodu, który instruuje komputer jakie kroki ma wykonać, żeby poprawnie zrealizować daną procedurę testową.

Zalety testów automatycznych

Największymi zaletami testowania automatycznego są szybkość i powtarzalność. W przeciwieństwie do testerów manualnych, komputer wykonuje testy z dużą szybkością i za każdym razem w ten sam sposób, co pozwala na uniknięcie kosztownych pomyłek spowodowanych błędem ludzkim.

Wady testów automatycznych

Stworzenie dobrych testów automatycznych wymaga dużo czasu i sporych umiejętności, co przekłada się na koszty jakie trzeba ponieść chcąc dokonać automatyzacji. Istnieje również ryzyko niewykrycia niektórych błędów, które mogłyby zostać zauważone przez testera manualnego.

Kiedy warto automatyzować testy?

Najlepszymi kandydatami to automatyzacji są testy przeprowadzane wielokrotnie, w ten sam sposób na przykład testy regresji. Manualne wykonywanie tego typu testów prawie zawsze prowadzi to przeoczenia istotnych błędów, a ponadto jest czasochłonne.

Kiedy nie warto automatyzować testów?

Testy, których automatyzacja nie jest wskazana ze względu na zbyt duży koszt w stosunku do zysku to te, o których z góry wiemy, że będą wykonane jednorazowo na przykład testy eksploatacyjne. Nie warto również automatyzować testów na wczesnym etapie tworzenia oprogramowania, kiedy wiemy, że funkcjonalność będzie jeszcze ulegała znacznym zmianom. W takim przypadku testy również będą musiały zostać zmienione w podobnym zakresie

Podsumowanie

Automatyzacja testów to dobry, a w przypadku dużych projektów informatycznych wręcz niezbędny sposób na zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanego oprogramowania. Jeśli jest wdrożona poprawnie, pozwala na skrócenie czasu pomiędzy dostarczaniem kolejnych wersji testowanego programu przy jednoczesnym uniknięciu dużej ilości błędów.


Udostępnij

comments powered by Disqus